SỞ KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CHÍNH
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THÁI BẢO

Nơi tuyển dụng: Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương: 25 triệu - 30 triệu
Thông tin tóm tắt về tuyển dụng
Kinh nghiệm: 5 năm trở lên
Yêu cầu trình độ: Đại học
Số lượng: 1
Chế độ hoạt động: cố định cố định thời gian
Chức vụ: Quản lý
Giới tính: không bắt buộc
Thể loại: Kế hoạch - Xây dựng

Mô tả công việc
1. Quản lý, lập kế hoạch và thực hiện dự án (từ khâu chuẩn bị, bắt đầu và xây dựng các công trình) phù hợp với quy trình và quy định của pháp luật.
2. Phối hợp chung hoạt động của dự án từ đầu dự án đến khi hoàn thành dự án (tiến độ, nguồn nhân lực, chất lượng dự án, chi phí). Giám sát và giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án.
3. Cung cấp các biện pháp xây dựng, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, quy trình xây dựng và hướng dẫn thi công.
4. Quy mô quản lý nhà, chất lượng, tiến độ hợp đồng.
5. Làm việc với các nhà đầu tư, giám sát các nhà tư vấn và nhà thầu để đảm bảo rằng công việc của dự án được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
6. Phối hợp tìm việc làm phổ thông và tiếp xúc chặt chẽ với các phòng ban có liên quan của công ty để thực hiện hiệu quả nhất dự án.
7. Quản lý mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hội đồng quản trị.
8. Tổ chức quản lý và quản lý ngành kỹ thuật xây dựng
9. Thiết lập đơn giá cho các công trình phân phối, tiến hành đánh giá chi phí xây dựng và mức dự toán
10. Sửa đổi, giám sát các điều kiện và tính hợp pháp của hợp đồng kinh tế
11. Quản lý chi phí hợp đồng kinh tế và tổng chi phí ước tính
12. Giám sát việc thực hiện dự toán và giám sát chi phí dự án
13. Tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Ban điều phối, hội đồng điều hành, nhà cung cấp, nhà thầu phụ để thực hiện các dự án hiệu quả
15. Báo cáo tiến độ và chi phí của các dự án hàng tuần / hàng tháng cho Tổng giám đốc
16. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán / quyết toán.

Quyền lợi
- Mức lương từ 25 đến 35 triệu
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- có quyền đối với chính sách xã hội do công ty cung cấp.
- Đào tạo, đào tạo thêm
- Dùng bữa tại văn phòng của công ty

Yêu cầu cho công việc
- Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghệ.
- KN khoảng 5 năm là vị trí tương đương

Yêu cầu tệp

- Đơn xin việc.
- Thông tin tiểu sử.
- Đăng ký hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sức khoẻ.
- Trình độ phù hợp.