Tốc độ nâng cao của ngành viễn thông trong những năm gần đây rất nhanh. ở Việt Nam hiện đang hoạt động khoảng 70 công ty viễn thông, trong đó 33 cung cấp dịch vụ và 37 được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng.

Theo một thống kê vào giữa năm 2017 thì mật độ thuê bao di động của chúng ta là 124 thuê bao/ 100 dân. Có được con số này là một sự nỗ lực của các công ty cung cấp thêm dịch vụ viễn thông qua chất lượng, giá cước. Bên cạnh một số con số này là con số tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông cũng cần phải nhắc đến, đó là năm 2016 tăng 7.5% so với năm 2015.

dien thoai ip grandstream

Nhưng một vấn đề của dịch vụ viễn thông Việt Nam đó là khả năng tăng số lượng thuê bao mới. điều này dẫn đến “cuộc chiến” thị phần càng căng thẳng hơn nữa. Một trong đa số phương pháp mà một vài doanh nghiệp thường dùng nhất đó có thể là cung cấp khuyến mãi liên tục. Đây quả thực là một thứ không khả quan chút nào. vì nếu như cứ tiếp tục cung cấp thêm dịch vụ dưới giá thành như hiện nay thì dần dần về lâu dài sẽ đi đến phá sản, gây ảnh hưởng tới đa số hoạt động khác. Do đó, giải pháp được đưa ra để có sự nâng cao bền vững đó cần phải thay đổi cách quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Tức là đặt ra vai trò của chính một vài doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó là trách nhiệm của những cơ quan nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.

tong dai dien thoai noi bo

Đối với thị trường viễn thông thì có thể hiểu một cách thức đầy đủ là gồm thị trường theo địa lý và thị trường theo sản phẩm. Và vấn đề chủ yếu để kiểm soát thị trường đó chính là nên tìm ra đâu là SMP, tức là đơn vị thống lĩnh thị trường.

Để có thể điều tiết thị trường và quản lý cạnh tranh, nên hướng tới việc ngăn chặn nhiều công ty thông đồng với nhau, hoặc lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường. Bên cạnh đó, nên nên phòng tránh nhiều thương vụ mua bán sát nhập có thể làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là lĩnh vực chính được thứ chỉnh bằng luật cạnh tranh, luật viễn thông ở một số quốc gia.

Thông thường có hai cách thức quản lý cạnh tranh là hậu kiểm (ex post) và tiền kiểm (ex ante). tại tiền kiểm, cơ quan quản lý đưa ra những điều kiện mà một vài nhà mạng viễn thông nên phải thỏa mãn trước khi cung cấp dịch vụ. Với hậu kiểm, nó cho phép thị trường tự vận hành. Khi có hành vi vi phạm, nhà nước mới can thiệp và đơn vị phải khắc phục.