Như vậy, tới thời điểm hiện ở thì đại diện VNPT - VinaPhone đã đưa ra thông tin chính thức rằng lần 3 chuyển đổi mã vùng điện thoại đã xong. Tức là, một vài mã vùng điện thoại đối với điện thoại cố định đã chuyển được 23 tỉnh và thành phố trên cả nước.

Giống như đợt 2, thời gian thực hiện việc chuyển đổi khoảng 30 ngày thì việc chuyển đổi mã vùng lần 3 này cũng giống như vậy. Tức là bạn vừa có thể dùng cách thức quay số cũ và mới trong thời gian chuyển đổi 30 ngày này. Một tháng tiếp theo, khi bạn quay số cũ sẽ có âm báo và thông tin hướng dẫn bạn thực hiện quay số theo mã vùng mới. Việc chuyển đổi này, VNPT nỗ lực hết sức để đảm bảo đúng kế hoạch và không làm ảnh hưởng một vài đến khách hàng sử dụng điện thoại.


tong dai dien thoai noi bo


Khách hàng có thể dùng tiện ích VNPT update Contacts để tự động cập nhật mã vùng mới khi có sự thay đổi. Hiện nay, để tiếp cận với tiện ích không áp lực một chút nào, bạn hoàn toàn có thể tải 2 ứng dụng này trên nền tảng Androi và iOS thật dễ dàng

Chịu sự tác động một số của kế hoạch này có lẽ đa số cuộc gọi từ di động, quốc tế, liên tỉnh vào số cố định. Nếu bạn có nhu cầu gọi những cuộc gọi có sử dụng mã vùng này thì bạn phải thay mã vùng cũ bằng mã vùng mới.

dien thoai ip grandstream


Khi chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tạo tiền đề để chúng ta có thể thực hiện một phương pháp đơn giản hơn việc giảm mã vùng cước từ 63 vùng xuống còn chỉ khoảng 10 vùng cước. Do đó, Nếu bạn gọi một cuộc gọi liên tỉnh thì có thể bạn sẽ chỉ phải trả phí cước nội hạt thay bởi lẽ cước liên tỉnh, tức là một khoản chi phí nhỏ hơn rất lớn. Khi đó, người dân sẽ cảm nhận được đa số ưu việt mà việc chuyển đổi này mang lại.

Theo báo cáo của đa số doanh nghiệp viễn thông thì tổng lưu lượng của các cuộc gọi liên tỉnh, từ di động và từ quốc tế vào số cố định Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1,6% tổng lưu lượng viễn thông Việt Nam. Như vậy, tác động đến một vài cuộc gọi là có, nhưng không các, ảnh hưởng quan trọng tập trung tại khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cũng chịu tác động khi phải làm lại một vài sản phẩm có gắn với mã vùng (ví dụ: card visit, bao bì, biển quảng cáo…), nên sửa đổi lại mã vùng cho những số đã lưu giữ trong điện thoại di động… hao hao như khi chúng ta tách hoặc sáp nhập tỉnh, thành. Tuy nhiên, tác động này cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.

View more random threads: