Chúng tôi hướng đến việc tạo một môi trường học tập, nghiên cứu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành hệ thống điện, tự động hóa, điện tử viễn thông, xây dựng, công nghệ thông tin theo hướng mở. Tạo môi trường tốt khuyến khích cho các ý tưởng phát triển .
Nhóm chúng tôi nhận hỗ trợ các bạn sinh viên và các bạn đang làm luận án cao học về các lĩnh vực sau:
Nhận làm đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin luận văn cao học công nghệ thông tin
Nhận làm đồ án tốt nghiệp truyền thông mạng luận văn cao học truyền thông mạng
Nhận làm đồ án tốt nghiệp mạng máy tính luận văn cao học mạng máy tính
Nhận làm đồ án tốt nghiệp mô phỏng các giao thức mạng luận văn cao học mô phỏng các giao thức mạng
Nhận làm đồ án tốt nghiệp điện tử – điện tử viễn thông luận văn cao học điện tử – điện tử viễn thông
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình android, IOS, window phone luận văn cao học lập trình android, IOS, window phone
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình web luận văn lập cao học trình web
Nhận làm đồ án tốt nghiệp thiết kế mạch và làm mạch thật luận văn cao học về thiết kế mạch và làm mạch thật
Nhận làm đồ án tốt nghiệp điều khiển - tự động hóa (PLC, vi điều khiển) luận văn cao học điều khiển - tự động hóa (PLC, vi điều khiển)
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình mạng, mô phỏng mạng Luận văn cao học lập trình mạng, mô phỏng mạng
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình matlab mô phỏng matlab luận văn cao học lập trình matlab mô phỏng matlab
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình C, C#, Java, ASP.Net luận văn cao học lập trình C, C#, Java, ASP.Net
Nhận làm đồ án tốt nghiệp lập trình network, system, linux luận văn cao học lập trình network, system, linux
Nhận làm đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp luận văn cao học xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhận làm đồ án tốt nghiệp cầu đường luận văn cao học cầu đường
Nhận làm luận văn kinh tế, ngân hàng
nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu hcm
nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu hn
nhận làm đồ án điện tử
nhận làm đồ án điện tử viễn thông
nhận làm đồ án tự động hóa
nhận làm đồ án công nghệ thông tin

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ - CƠ KHÍ ATI

Org : ATI Technology Center

Phone : 0909.769.098 – 0918.769.098 – 01699.257.175