Trong sản xuất bây giờ người ta dùng bơm chân không để hút không khí khỏi hộp trong buồng máy đóng gói khi đóng gói đồ hộp.Hiện nay biện pháp này đã được sử dụng khá phổ biến trong sinh sản để tạo độ chân không hiệu quả nhất trong đồ hộp thực phẩm.

Trong các gian của thực phẩm đóng hộp cũng tồn tại các chất như thường khí, hơi nước, carbonic …Sản phẩm trong bao không hoàn toàn chiếm đầy dung tích hộp mà luôn còn lại một khoảng không gian chứa không khí và hơi nước.

Trong quá trình chế biến như nghiền, chà, lọc… và vận tải các chế phẩm như bơm chuyển từ các thùng chứa này sang các cỗ ván chứa khác, khi thực phẩm được cho vào bao tị nạnh đều làmkhông khí thâm nhập, hòa lẫn vào sản phẩm.Trước khi ghép đồ hộp, chúng ta cần loại bỏ bớt chất khí tồn tại trong hộp đi. Quá trình này gọi là bài khí, sử dụng nguyên lý hoạt động của bom chan khong.

Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn hiếu khí tồn tại trong hộp: Sau khi thanh trùng, trong số các vi sinh vật còn sống sẽ tồn tại vi sinh vật hiếu khí và nha bào từ nó. Nếu trong môi trường nhiều Oxy, vi sinh vật đó có điều kiện phát triển sẽ gây hư hỏng thưc phẩm trong hộp. Khi bài khí, các vi sinh vật hiếu khí sẽ không còn điều kiện phát triển, nên dù cho còn sống cũng không thể gây hư hỏng thực phẩm trong hộp.

Bơm chân không là áp dụng quan trọng trong sản xuất đồ hộp vì những nguyên cớ sau:
Giảm áp suất trong đồ hộp: duyên cớ tăng áp suất trong đồ hộp khi thanh trùng cốt yếu do tồn tại lượng không khí sau khi ghép kín.Áp suất trong hộp bằng tổng áp suất riêng của không khí, áp suất riêng của hơi nước và áp suất do dãn nở. Khi áp suất tổng cộng bằng 1,96 – 3,92.105 N/m2 có thể gây hỏng hộp. Bài khí sẽ làm giảm áp suất nên hộp thanh trùng không bị biến dạng hay hư hỏng.

Hạn chế oxy hóa các vi chất dinh dưỡng: Oxy không khí còn lại trong hộp làm các quá trình oxy hóa xảy ra trong đồ hộp mạnh, khiến các vitamin, nhất là vitamin C bị tổn thất, chất hữu cơ bị oxy hóa làm thay đổi hương vị, màu sắc thực phẩm trong hộp.

CÔNG TY TNHH LINH MẬU - www.linhmau.com