Còn 1 tháng nữa là Tết, hoa đào cũng đã vào phố.... và người Hà Thành nôn nao ngóng một mùa xuân mới lại về....