SONY đã chính thức giới thiệu bản room ICS beta cho Xperia Play nhằm kiểm tra xem những game nào chưa tương thích với android 4. Điểm bất lợi là khi upgrade bản beta này, điện thoại của bạn phải được mở khóa bootloader. Điều này sẽ khiến bạn không thể cập nhật được bản room chính thức khi ra mắt. Bản beta này cũng có nhiều apps không hoặt động như (Gmail, Google Maps, Face Unlock). Dường như sony chỉ muốn dùng bản này để thử nghiệm cho bản chính thức. Do đó tính tương thích là không cao.

engadget