Trích dẫn Gửi bởi Blackwind_8x
Xài con này lại phải kiếm tiền mua con xe xịn cho xứng tầm, haizzz.
Cần j bạn, đầy bạn đi xe bus ... vẫn xài đấy [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]