em thấy ở http://www.thaihadigital.com/product...ure-V4-HD.html có bán con này,thấy cấu hình+màn hình tuyệt quá.nhưng không biết chất lượng ra sao nữa,ai dùng cho xin ít ý kiến với?