Xin các bác chỉ giáo.có ai được điểm cao hơn k .android 4.0.3