Xin các bác chỉ giáo.có ai được điểm cao hơn k .android 4.0.3
Điểm benchmark :6370 cao nhất trong các lần .toàn 6100 , 6200