Số là e mới tậu đc pé Mac os X[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] ,...sài mà cứ hồi hợp bị mất suốt,[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Mấy bác có phần mền nào chống trộm thì cho e xin vài link với,...[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Phòng khi nhỡ có bị... thì còn cơ may tìm lại...
E tks các bác trước ạk....!!!