Mình vừa cài bản Marverich GM, giờ mình muốn xoá bản ghi cũ của bản MAC OS cũ thì vào theo đường dẫn nào. ai biết chỉ giúp mình với. tks!