Em muốn tìm một phần mềm để làm clip trên macbook air có kèm hướng dẫn. Hồi bữa có xài Vegas Pro bên window nhưng hình như là Vegas Pro không có cho Mac.
Bro nào giúp đỡ em với nha. Em cảm ơn nhiều.