[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]Các bạn cho mình hỏi?

Mình có cái ổ cứng cắm vào Mac copy Data nhưng mỗi lần copy xong, Không tài nào xoá được dự liệu đi (Phần lớn thì xoá được, Nhưng luôn luôn thừa lại 2 - 10 file, xoá không tài nào hết được), Mỗi lần xoá toàn đơ luôn cái tag Trash. Mình có cài Tuxera NTFS , Ngay cả ra windows cũng không xoá được mấy file đó.