Không Biết bấm vào đâu mà giờ em không giảm âm lượng tai nghe bằng nút bấm trên tai nghe được! Bro nào chỉ giúp rm với! E xài tai nghe của iphone 5!