Máy mình là mabook air 2013, mình đã cài win 8.1 ok.

Mình chia ổ data trong mac rồi qua win mình merge ổ data và ổ win 8 (bootcamp) chung với nhau.

Xong thì máy mình không thể khởi động vào mac được nữa, mặc dù ổ mac vẫn còn nguyên (thấy trên win 8).

Mình dùng bootcamp để khởi động vào mac cũng không được.

Khi khởi động, nhấn Option thì chỉ còn hiện ổ Win thôi, không có ổ nào khác luôn, không thấy recovery luôn.

Bác nào giúp mình với.