chả là em có nhu cầu muốn mua 1 con 655 2013 , em thấy trên mạng bán khá nhiều có chỗ bán 46,8 máy mới tinh chưa active chưa khui hộp! sao nó lại rẻ thế ạ mà trên store bán tận 2,8k$! ai giải đáp cho e với