Các bác giúp em với, từ hôm qua tới giờ thì cả safary và Chrome của em nó hiện cái font chữ này khó đọc quá. Các bác chỉ giúp em các đưa về font chữ bình thường với ạ. Em cám ơn