các bạn ơi cho mình hỏi cách chặn dãy mac của modem aztech thì mình phải làm sao có hình