Mình đang dùng Mac 15 2012 bây giờ ổ máy tính mình có 1 mac os,1 data chung và 1 bootcamp win7

w7 của mình dạo này gặp sự cố hay bị màn hình xanh do lỗi hệ thống, mình muốn cài lại nhưng từ bootcamp ko có lựa chọn gỡ w7.

Giờ có cách nào cài lại w7 trong khi 2 phân vùng data và mac os ko bị ảnh hưởng ko ? và làm thế nào để bootcamp active lại lựa chọn cài hoặc gỡ win 7.

//Thường thì trước kia mình phải copy dữ liệu sang 1 máy khác,xoá ổ data và w7, nhập lại vào ổ macos rồi cài lại w7 và chia ổ chứa dữ liệu chung.nhưng dữ liệu của mình cần giữ 200gb lận,có cách nào khác ko mọi ng giúp mình với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]