Có bác nào gặp lỗi này khi nâng cấp phần mềm không ạ???em rất hay sử dụng Skype, facetime nhưng mà bây giờ khi cập nhật xong thì em ko thấy video call, và vào ứng dung nào thì nó cũng đều ghi no camera.[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] em ko biết phải làm sao nữa.[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]