Hi everyone,

Mình đang có nhu cầu lắm thêm 1 hdd nữa cho macbook nhưng lại không tính xài song song 2 ổ cùng 1 lúc. Vì do mình có 1 ssd đang chạy Mac OS 10.9 và 1 hdd chay Mac OS 10.8.4 và bootcamp win 7. Nếu lắp cùng 1 lúc 2 ổ cứng này vào máy thì chạy sẽ rất tốn pin khi cả 2 cùng hoạt động. Nhu cầu của mình chỉ cần 1 trong 2 ổ hoạt động nhưng cả 2 ổ cùng nằm trong máy để dẽ dàng chuyển đổi khi boot máy. VD khi cần sử dụng Mac OS 10.9 mình chỉ cần chuyển sang ổ ssd dùng , và khi cần sử dụng window thì mình boot vào ổ hhd.

Anh em cho mình hỏi là có cách nào gắn thêm ổ hhd vào vị trí của ổ cd nhưng khi chạy thì chỉ cho ssd chạy hoặc hhd chạy thui ạ, không muốn cả 2 cùng chạy 1 lúc.

Thanks