Nhờ các bác chỉ giúp
Em vừa cài Macos 10.9 (update từ apple.com), dùng ổn, chỉ có một lỗi nhỏ (nhưng rất khó chịu) là em không thể dụng 2 ngón hoặc 3 ngón để có thể quay lại (undo) trong finder. Mỗi lần muốn quay lại thư mục trước, đều phải đưa chuột lên nút < ở phía trên, rất bất tiện. Chức năng này em vẫn dùng thoải mái ở Macos 10.8. Mong các bác chỉ giúp