chào các bác
máy em đang chạy ngon lành thì từ ngày nâng cấp lên maverick thì đủ thứ rắc rối
tình hình là cclean của em ko chạy được trên hdh này mỗi lần vào nó báo lỗi như hình
mấy bác xem rồi chỉ em cách khắc phục với
thanks mấy bác [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]