Máy tôi bị lỗi iWork. File excel mình làm trên Microsoft office 2013 ok, sau đó mở bằng bộ iwork trên Macbook thì chỉ coi chứ ko được nhập liệu, chỉnh sửa gì cả.

Có bác nào chỉ giúp tôi vấn đề này với.

Thanks