Đầu tiên mở AppStore lên
Lưu ý: Tuyệt đối không được thoát ứng dụng AppStore cho tới khi update xong
Ấn cmd + shift + g
Sau đó copy đường dẫn này vào
1. /System/Library/CoreServices/
Sau đó tìm tới file SystemVersion.plist ( Bạn nên copy file này ra desktop
mở file này lên
thay đổi số 9 thành số 8 như hình rồi save lại nếu có Pass máy sẽ hỏi pass và nhập .
Tiếp theo bạn quay lại Appstore( tuyệt đối là bạn không được thoát khỏi appsotre trong lúc thực hiện)
tiếp đó tải nó về. khi máy báo đang tải thì bạn copy file vừa nãy thay đổi hoặc chỉnh sửa nó về nguyên trạng ( ở mục 1).