E mới dùng MB cũ và mới up lên bản 10.7.5 nhưng sau khi up lên e không vào thư mục trong ổ đĩa nữa, bấm vào thư mục nó không hiện ra gì cả. Mong các bác chỉ bảo