Tình hình là đang có em Mac chạy song song Win XP SP3 cloun bản của anh Vuhai.
Ổ em chia thành:
-Mac
-Data
-Win
Cho em hỏi làm cách nào cài lại win mà không mất dữ liệu ổ Data. Tại ổ này đang chứa vài game dung lượng hơi bự