Mac Pro của e Model : A1211 .

Hiện tại e đã cài thành công Windows 7 32bit .

Đã cài Bootcamp 4.0.4033 . Hầu hết tất cả driver trên máy đều nhận ,chỉ còn mỗi Driver VGA là ATI Mobility X1600 là không nhận ,e đã tìm trên mạng và tải về nhiều driver nhưng không được . Ai có kinh nghiệm giúp e với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]