mình nâng cấp máy macbook lên 10.9 thì khi máy tắt màn hình [ không để chế độ ngủ ]phần mềm jdownloader cũng ngưng không down nữa ,lúc trước để máy down cả đêm không sao ,xin giúp em khắc phục thanks