Account Apple Developer thời hạn 1 năm, giá: 1.2M
Liên hệ mình: 01299882455 (SMS only).