tren os 10.9 có bác nào call dc không ạ. tren safari mất biểu tượng call. máy khác gọi sang thì không hỗ trợ