Em vào iBook down thử 1 sách về xem nhưng khi xoá file đó đi thì nó báo là còn lưu vào iCloud. Giờ em muốn xoá trên iCloud thì phải làm sao ạ, em đã lên iCloud rồi nhưng không tìm được nơi lưu nhưng file đó