Máy e là MacBook Air MD231 Mid 2012. Các bác giúp e 2 vấn đề này với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
  • Máy chạy Mavericks 10.9 nhưng không hiểu sao lúc khởi động vào màn hình đăng nhập password, thì lúc trái táo đi từ dưới icon lên bị giựt không được mượt, launchpad lúc chuyển trang thì bị lag
  • Chạy Win 8.1 ở Bootcamp thì vào các app metro mặc định của win đều bị văng ra lại màn hình Start