Như tiêu đề, mình có 2 vấn đề để hỏi.
1. Thúng rác còn một số file mà xoá k đc2. Một số app lưu trong ổ di động, nay coppy qua mục application trong mac os thì nó báo zay nè


Thank all!