Trích dẫn Gửi bởi mastermilan
Có bạn nào biết truy cập vào mạng LAN (với các máy PC dùng Windows) với Mac OS không ?

Giúp mình với
Vào Finder , chọn Go , Chọn Connect to Server , gõ vào smb://ipmay cần kết nối ví dụ : máy trong window share là 10.1.1.1 thii gỏ smb://10.1.1.1 chọn user hoặc nhập guest ,,