Kick chuột phải vào cái hình cần đổi => rename=> sửa cái phần .png thành .jpg là được, cách này mình hay dùng ..mọi ng gạch đá nhẹ tay [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]