Qua VDC Service đang có gần chục con macbook cả Pro lần Air