Mình mới sư dụng mac
Các pro help mình tí
Máy mình đang chạy os 10.9
Mở Bootcamp lên thì có 2 mục lựa chọn à


Làm sao để có 3 mục lựa chọn như dưới đâyCó thêm cái mục "<span style="font-size: 26px">Creat a Windows 7 install disk</span>"
Để mình ghi file iso vào usb đấy mà

Phải chăng là update Bootcamp???
P/S: Các pro chỉ chi tiết dùm nhe
Thank all
Để mình ghi file iso vào usb đấy mà