Chào các bác. Em có ổ ssd mac pro 2013 là 121gb. Lúc đầu em chia ổ ra làm 2 là Mac và Data Nhưng bây giờ em xoá ổ Data đi, muốn gộp lại cùng ổ Mac thì không thể gộp hết được. Em đã kéo phân vùng Mac xuống tận cuối nhưng không thể kéo hết, nó cứ còn cái Macintosh HD2 tầm 8,16Gb không hiểu ở đâu (mặc dù em đã xoá sạch dữ liệu ở ổ Data). Xin các bác tư vấn làm sao để kéo xuống tận cùng mất 8,16gb đi chứ không cái ổ sdd của em không thể gộp hết được. Em cảm ơn nhiều.