e cài google chrome nó mặc định là tiếng anh, nên khi vào web tiếng anh nó không hỏi để dịch sang tiếng việt mà vào web tiếng việt nó lại đề nghị dịch sang tiếng anh @@
e vào setting để chỉnh chrome sang tiếng việt ma không được ...nó k hiển thị chỗ cho mình chọn display language [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](
ai biết giúp em với ạ