anh em cho hoi sau khi lay ban phim con MBP 13" mod 2010 bang con thi may khong khoi dong lai duoc voi ca Pram va SMC boot. Sau khi tham khao thi minh thao cable ban phim ra khoi logic board va dung đầu tuốc nơ vit chạm vào vị trí thứ5 và 6 của chân bàn phím
xem clip. Xin cho hoi nhu vay em macs cua mình chết cái gì? bàn phím, 1 phần logic board, magsafe DC logic board hay cái gì?
Mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ của anh em. XIn đa tạ