máy của mình chia 3 ổ, OS > DATA > Win mà không cần dùng bất cứ phần mềm hỗ trợ nào, vào OS hay Win đều sử dụng được ổ Data và chạy rất ổn định. Có lẻ do máy của mình đởi củ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]