Safari của e sau khi mở 1 link down The Unarchiver (trong 1 bài bên genk) thì ko thể mở đc nữa. Safari thông báo lỗi quit unexpectedly (như hình) và biểu tượng la bàn nhảy nhảy liên tục.
Vậy hỏi các bác nguyên nhân, và cách giải quyết giúp e. Xin cảm ơn!