Mình cài thêm Windows chạy dualboot trên máy Macbook gặp vấn đề sau.
Trên Windows không nhìn thấy partition nào khác ngoài partition chứa Hệ điều hành OSX mặc dù mình đã format theo định dạng FAT cho phân vùng mình cần dùng để lưu trữ dữ liệu khi sử dụng Windows


Ai biết chỉ mình nhé? Thanks.