chẳng là thế này các bác ạ tự dưng lúc nãy em đang phát wifi để vào mạng tự dưng con mac của em sập nguồn mất một lúc nó mới lên dc trong khi pin của em vẫn còn 88% bác nào biết chỉ bảo em với