Em mới dùng mac lên trả biết gì cả . Em muốn kiểm tra phiên bản bootcamp mình đang sử dụng . Trả là em lên win 7 thì bị mất âm thanh thấy mấy bác bảo kiểm tra phiên bản bootcamp đang sử dụng mà trả biết kt kiểm gì nữa hix