Các bác pro giúp em với!
Em đang muốn update java 1.5 thành java 1.6 cho con mac osx 10.5.8 32bit của em.
Em đang cần rất gấp nên các pro nhanh nhanh giúp em.
Em xin cảm ơn ah.
Em đã thử trên mạng hết cách rồi ah.