em đang sử dụng macbook md212, ổ cứng chỉ có 128, em thấy không đủ xài, em định nâng cấp lên nhưng không biết có được không, có pro nào biết chỉ giúp em với